System do planowania produkcji – charakterystyka oprogramowania

0 34

System do planowania produkcji (APS – Advanced Planning & Scheduling), to oprogramowanie służące do planowania procesów produkcyjnych w firmie, przeznaczone głównie dla menedżerów oraz planistów. Czym powinien charakteryzować się wysokiej jakości system APS i dlaczego w ogóle warto korzystać z takiego rozwiązania?

System do planowania produkcji – zakres funkcjonalności

Planowanie produkcji polega nie tylko na określeniu ilości towaru, który powinien zostać wyprodukowany w danym czasie ze wskazanych surowców czy półproduktów. Działanie to obejmuje swoim zakresem cały proces produkcyjny – od ustalenia popytu na produkowany towar, poprzez produkcję sensu stricto, aż po ewentualne magazynowanie gotowych wyrobów przed dalszą wysyłką.

Nietrudno się zatem domyślić, że istnieje wiele zmiennych, które mogą mieć znaczący wpływ na ostateczny kształt procesu produkcyjnego. Niedobór surowców, brak planu awaryjnego w przypadku usterki którejś z maszyn, brak personelu lub miejsca w magazynie – każda z tych sytuacji może spowodować niechciany przestój. Co więcej, niekiedy produkcja musi odbywać się w warunkach dalekich od idealnych, na przykład pod presją czasu lub niższych środków finansowych, niż początkowo zakładano. I wysokiej jakości system do planowania produkcji, na przykład APS Qguar od Quantum Software, jest idealnym narzędziem do tego, aby taką operację zaplanować, uwzględniając wszystkie zmienne. Mogą nimi być chociażby:

  • Dostępność pracowników.
  • Możliwości produkcyjne maszyn, jak i ewentualna konieczność ich przezbrojenia w trakcie procesu produkcyjnego.
  • Dostępność surowców lub półproduktów, a także możliwość wystąpienia opóźnień w ich dostawie.
  • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dany proces produkcyjny.
  • Minimalny, optymalny lub maksymalny czas niezbędny do realizacji danego zadania, a także dopuszczalny termin jego realizacji.
  • Dostępna przestrzeń magazynowa.
  • Kolejność poszczególnych zleceń.
  • System do planowania produkcji a sztuczna inteligencja

Algorytmy optymalizacyjne, w oparciu o które funkcjonuje System APS Qguar, pozwalają stworzyć plan produkcyjny z uwzględnieniem każdego z powyższych czynników. Ustalenie optymalnej zależności pomiędzy nimi nie jest łatwe, tym niemniej sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem bez większych problemów.

Ponadto warto pamiętać o tym, że z pomocą systemu do planowania produkcji APS Qguar można stworzyć kilka alternatywnych scenariuszy produkcyjnych, różniących się od siebie priorytetowymi parametrami. Co więcej, jeżeli poszczególne parametry się nie wykluczają, wówczas można je łączyć, tworząc plan obejmujący np. wyprodukowanie danego towaru w określonym terminie, ale jednocześnie z wykorzystaniem tylko części maszyn lub zasobów ludzkich. Możliwości jest naprawdę wiele.

Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest integracja systemu planowania produkcji z już istniejącym w danej firmie oprogramowaniem ERP, MES czy WMS. Jakościowe systemy APS, takie jak chociażby Quantum Quguar, pozwalają na przeprowadzenie takiej operacji bez ryzyka wystąpienia problemów z kompatybilnością. Dzięki tego rodzaju integracji do systemu APS na bieżąco trafiają aktualne informacje dotyczące procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Co umożliwia chociażby przeprowadzenie aktualizacji planu za każdym razem, gdy zachodzi taka konieczność.

System do planowania produkcji APS Qguar zamówisz na stronie quantum-software.com

Zostaw odpowiedź