Budowle hydrotechniczne – jakie są rodzaje?

0 49

Budowle hydrotechniczne to obiekty, których zadaniem jest kontrolowanie przepływu wody. Znajdują się w obrębie każdego województwa czy gminy. W kategorii tej znajdują się konstrukcje takie jak: tamy, zbiorniki, kanały i śluzy. Ich główną rolą jest zapobieganie powodziom, kontrolowanie dostaw wody oraz zapewnienie wody niezbędnej do upraw rolniczych. 

Budowle hydrotechniczne – co to takiego? 

Budowle hydrotechniczne obejmują wiele różnych konstrukcji. Jedną z nich są tamy. Głównym ich zadaniem jest kontrolowanie przepływu wody z jednego obszaru do drugiego. Służą one do regulowania stanu wód w rzekach. Zbiorniki wodne z kolei są ważnym rodzajem budowli hydraulicznej. Gromadzą duże ilości wody, która służy do późniejszego wykorzystania, między innymi do produkcji wody pitnej, nawadniania upraw czy też wytwarzania energii elektrycznej. Zbiorniki stanowią swego rodzaju bufor, dlatego też znajdują zastosowanie przy regulowaniu przepływu wody w rzece. Zabezpieczają tereny mieszkalne przed powodziami czy lokalnymi podtopieniami. Innym rodzajem obiektów hydrotechnicznych są kanały. Ich zadaniem jest transportowanie wody z jednego obszaru do drugiego, np. z rzeki do systemu nawadniania lub z jeziora do zbiornika. 

Jakie są jeszcze znane budowle o znaczeniu hydrotechnicznym?

Kanały są też wykorzystywane do odprowadzania wody z obszarów narażonych na zalanie czy podtopienie. Jeszcze innym rodzajem budowli o znaczeniu hydrotechnicznym są wały przeciwpowodziowe.

Służą one przede wszystkim do ochrony obszarów przed zalaniem. Wznosi się je wzdłuż brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Ich celem pobocznym jest kontrolowanie przepływu wody i odprowadzanie jej na tereny inne niż te zagrożone podtopieniem. Budowle hydrotechniczne stanowią ważną część krajowej infrastruktury wodnej, chroniąc przed powodziami, regulując dostawy wody i zapewniając niezawodne źródło wody dla rolnictwa. Bywają też wykorzystywane do wytwarzania energii wodnej.

Zostaw odpowiedź