Rozliczenie płacy minimalnej we Francji

0 2 598

Kierowcy, objęci nowymi przepisami są to pracownicy firm transportowych, zarejestrowanych poza terytorium Francji, nie posiadających siedziby we Francji, którzy na jej terenie dokonują przeładunku (załadunku lub rozładunku) towarów oraz dokonują przewozu kabotażowego.

Rozliczenie płacy minimalnej we Francji – branża transportowa

Zmiany w przepisach prawnych, odnośnie rozliczania płacy minimalnej na terytorium Francji dotyczą przypisów zawartych w tamtejszym kodeksie pracy oraz dyrektywach unijnych, określających zmiany w sektorze transportu drogowego. Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. oraz 2014/67/WE z dnia 15 maja 2014 r. wiążą się z dekretem 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 r. wprowadzającym nowe założenia w zakresie rozliczania płacy minimalnej, mające zastosowanie do zagranicznych przewoźników. Przypisy, potocznie nazywane Loi Macron, obowiązują od 1 lipca 2016 r. dla takich form jak kabotaż oraz transport międzynarodowy. Przepisy precyzują, dotąd nieuregulowane kwestie, eliminując nieścisłości oraz niestosowanie się do przepisów. Sposób rozliczania się został zmieniony, a kontrola obowiązujących przepisów usprawniona, w celu weryfikacji przestrzegania nowych norm.

Zmiany w rozliczaniu płacy minimalnej dla kierowców

W myśl nowych przepisów zmianie uległ sposób rozliczania przepracowanych godzin, nadgodzin, przy czym warto pamiętać, że we Francji respektowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Firma transportowa zobligowana jest wyposażyć pracownika w aneks do umowy o pracę, przetłumaczony na język francuski. Powinien zostać wyznaczony przedstawiciel transportu na teren Francji. Zgłoszenia przedstawiciela dokonuje się o 1.01.2017 r. za pomocą platformy SIPSI, przepisy nie stanowią szczegółowo, kto powinien być przedstawicielem. Przedstawiciel jest osobą uprawnioną do przechowywania danych, niezbędnych do rozliczenia płacy minimalnej, kontakt z nim może być elektroniczny. 

Obowiązki rozliczenia na terenie Francji

Obowiązkowe jest rozliczenie przepracowanych godzin, nadgodzin oraz wypłata wynagrodzenia na terenie Francji wraz z posiadaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji. Konieczne okażą się również dokumenty, potwierdzające dane, związane z wjazdem i wyjazdem z terytorium Francji, potwierdzenia przepracowanych godzin oraz dokumentacja, potwierdzająca ubezpieczenie A1. Aktualnie płacą minimalną, przyjętą ogólnie jest stawka 9,92 Euro/h. Sposób rozliczania się uległ zmianie, dlatego ważne jest, aby zorientować się w sposobie lub skorzystać z pomocy profesjonalistów. Przepisy Loi Macron zwiększyły możliwość dotarcia kontroli do przedsiębiorców, prowadzących transport międzynarodowy między innymi przez terytorium Francji. Kontroli rzeczywiście jest więcej, a kary za niewypełnienie wytycznych, ujętych w przepisach związane są najczęściej grzywną w wysokości do 2000 Euro lub miesięcznym zakazem prowadzenia działalności na terytorium Francji. Kary mogą być dotkliwsze, jeżeli naruszenia przepisów powtarzają się. 

Więcej na: przedstawicielstwo.eu

Zostaw odpowiedź